JOHDANTO

Tämä pdf formaattiin laitettu kirja kuvineen ja teksteineen on kopio aineistosta ”Koskelaisten vanhoja valokuvia”, jonka on koonnut koskelainen, merkittävä kulttuuripersoona Matti Heinonen.

Aikanaan hän luovutti kuvakokoelman kosken kulttuurilautakunnalle, jolta oli tehtävän saanutkin.
Työn tulokset eivät saaneet ansaittua julkisuutta, jonka takia kuvat jäivät tavalliselta kuntalaiselta huomioimatta ja sen myötä osittain unholaan.

Sen sijaan ”ammatti ihmiset” ovat olleet tietoisia tästä arvokkaasta kokoelmasta ja osanneet sitä hyödyntää. Hyvänä esimerkkinä tästä on ne n.50 valokuvaa, jotka on tästä kokoelmasta lainattu Terhi Nallimaa-Luodon laatimaan ” Kosken TL historia kivikaudesta vuoteen 1993”.

Osaltamme yritimme serkkuni Tapio Tuomisen kanssa korjata tilannetta laittamalla kirjaston arkistossa olleet kuvat talkoilla paremmin säilyvään ja katsojaystävällisempään muotoon. Julkisuuttakin kuvastolle saatiin viikkolehdessä olleen artikkelin muodossa.

Kuvien ainutkertaisuudesta johtuen on kuvasto edelleen ollut kirjaston erityisessä suojeluksessa, eikä näin ollen ole ollut julkisesti lainattavissa. Tämän tilanteen korjaamiseksi syntyi mielessäni ajatus koota kuvat kansiin, joita voisivat kiinnostuneet kirjastosta lainata ja lisäksi tein siitä tällaisen pdf tiedoston, jota on helppo selata ja suorittaa hakuja sekä suurennella kuvia. Tällä on etuna se, ettei tämä kovassakaan käytössä kulu.

Osa alkuperäisessä kokoelmissa olleista nuoremmista kuvista (v. 1940 jälkeen otetuista) on korvattu vanhemmilla kuvilla kokoelman yhtenäistämiseksi.

Yksittäisten tietojen löytämisen helpottamiseksi on kirjojen loppuun sisällytetty hakemisto, jonka avulla hakunimillä ohjautuu nopeasti oikeisiin kuviin. Hakemisto ei ole täydellinen ja virheitäkin sisältänee.

Toisen osan loppuun on sisällytetty kaikista Kosken kylistä lyhyt historiaselvitys. Ne ovat lyhennelmiä Turun maakuntamuseon tekemistä alueinventoinneista, vuosilta 1997-2000. Niiden yhteydessä on kartat kylistä, jotka ovat vuodelta 1924. Niistä löytyy ne lukuisat tilat, talojen nimet rekisterinumeroineen, jotka sisältyvät tähän kuvakokoelmaan. Rekisterinumeroiden perusteella kykenee hahmottamaan eri tilojen maiden sijainnit ja kylien sen aikaiset tiet, joista osaa ei enää olekaan. Kopiointi syistä eri kylien kartat eivät ole samassa mittakaavassa, joka on syytä huomioida niitä käytettäessä.

Uskon hakemiston ja karttojen lisäävän kirjojen käyttöarvoa erilaisiin tarkoituksiin.

Kirjoilla haluan tuoda esille sen arvostuksen, alkuperäisen työn tekijän, Matti Heinosen suurta työtä kohtaan, jonka hän on tehnyt kerätessään kuvat ja kaiken sen arvokkaan tiedon, joka kuvien yhteydessä on kirjattuna. Teksteissä on ainutkertaisen arvokasta perinnetietoa niin koskelaisten taloista kuin niiden asukkaistakin.

Seuraavassa osassa ”Taustaa kuvakokoelman synnylle” Matti Heinonen kertoo asiasta. Sen Matti kirjoitti kuvamappien uudistuksen yhteydessä kuvaston alkusanoiksi, mutta on paikallaan säilyttää näidenkin kirjojen alustuksena.

Loviisassa 15.7.2005

Risto Honkala