OSA I

 • Esipuhe Jr 35:n laajempaan kopioversioon
 • Kuvaston katsojalle 1
 • Johdanto I osaan 4
 • Joukkojen operatiiviset alistussuhteet 6
 • Divisioonan esikunnan organisaattio 8
 • Rykmentin organisaatio, kokoonpano 9
 • Divisioonan ja JR 35:n perustaminen 10
 • JR 35:n avainhenkilöt 27.6.1941 12
 • Itä uhkaa yhä 23
 • JR35 koskelaisten komppania 28
 • Sotavangit 68
 • Eteneminen Itä-Karjalaan 87
 • Valistusupseerin tehtävät 101

OSA II

 • Johdanto II osaan 1
 • Valokuvan 146 taulu 5
 • Kenjakin taistelut 16
 • Mäntyselän kylä 41
 • Hevoset 47
 • Pastorien toiminta rintamajoukoissa 52
 • RAZ 12:sta haltuunotto 72
 • Jatkosodan ensimmäinen joulu 1941 88
 • Kuokkamiesten laulu 94
 • Papit 108

OSA III

 • Johdanto III osaan 1
 • III/JR 35 siirtyy Poventsan rintamalle 6
 • Pintuisista löytynyt samovaari Honkarannassa 21
 • Poventsan palo 49
 • Pirunsaaren taistelu 56
 • Viihdytystoiminta 61
 • Lottatoiminta 71
 • ”Poventsan patsas” 77
 • JR 35.n historia 79
 • Vuoden 1942 tilinpäätös 90

OSA IV

 • Johdanto IV osaan 1
 • Torjuntataistelu Pirunsaaren tukikohdassa 26.5.1943 10
 • Puolustusvoimien sotasensuuritoiminta 18
 • Rintamajoukkojen viihdytystoiminta 20
 • Vaihtava rykmentti saapuu JR 35: n toiminta-alueelle 40
 • Itsenäisyysjuhlapuheen kiitoskirje 62
 • JR 35 siirtyy etulinjaan 65
 • Väkivaltainen tiedustelu ja vanginsieppaus 74
 • Rintamalla tehtyjä puhdetöitä nykypäivänä 83
 • Mielialan ylläpitämiskeinot 101
 • Suurhyökkäys kannaksella alkaa 109

OSA V

 • Johdanto V osaan 1
 • Karkaamiset ja sotapelkuruus kesällä 1944 6
 • Panssarintorjuntataistelut JR 35:n lohkolla 2.7.1944 13
 • Sodan loppuminen 88
 • Kaatuneet 94
 • Rykmentin historiankirjoittamisen edistyminen 96
 • Armeijan kaluston hajavarastointi (asekätkentä) 98
 • Niilo Honkalan asekätkentään liittyvää asiatietoa 102
 • Rykmentin historian kansiin saattaminen 105
 • Entiset työtoverit vierailulla Honkarannassa v. 81 107
 • Veteraanivieraita mökillä v. 81 108
 • Loimaan veteraanitapaaminen v. 82 111
 • Diaesitys sota-albumeista 118
 • Huovinrinteen veteraanitapaaminen 1986 119
 • Keskityskuljetusten ja sotatoimialueiden kartat suomen sodassa 1941-1944 121
 • Porilaisveteraanin tuokiokuvia sodan myllerryksestä 123
 • Niilon sotapäiväkirjojen luovutus Sotahistorian laitokselle 128
 • JR 35 perinnetoimikunnalle luovutettu materiaali 129
 • Suomen sodan valokuvien negatiivit 133
 • Viiteluettelo 135