ESIPUHE JR 35:N LAAJEMPAAN KOPIOVERSIOON

Tämä kirja, osa I ja tähän liittyvien II-V osien sisältö koostuu pääosin isäni Niilo Honkalan v.1980 tekemiin sotamuistoja käsitteleviin valokuva-albumeihin.

Alkuperäisiä albumeita on viisi kappaletta, samoin näitä ”laajennettuja kopioversioita”. Kunkin version sisältö on esitettyjen karttojen, tekstien ja kuvien osalta täysin identtisiä alkuperäisten albumien kanssa. Niiden joukkoon on sijoitettu tekstejä, jotka liittyvät albumin kuvitusten tapahtumiin tai muuten kuvaavat sen hetkisiä sotatapahtumia JR 35:n osalta.

Kopioversiot on toteutettu nk. skannausmenettelyllä, joka oli suhteellisen helppo tehtävä hyvän laadun saamiseksi, koska alkuperäiset kuvat on tehty todella ammattitaidolla. Kaikki kirjoissa oleva kuva- ja tekstiaineisto on taltioitu ensin digitaalimuotoon (paitsi kuvien tekstit), sen jälkeen koottu albumikohtaisiksi tiedostoiksi ja tulostettu alkuperäisestä albumikoosta poiketen A4 kokoon.

Mikä sitten on ollut näiden laajennettujen kopioversioiden tekemisen motiivi?

Alun perin tarkoitukseni oli tehdä albumeista vain kopioita, jolloin niitä olisi laajemmin jälkipolvien katseltavissa. Sitten syntyi ajatus, että samassa yhteydessä niihin voisi valikoiden lisätä kirjoitettuja otteita kuvaston tapahtumista.

Lähdemateriaaliin tutustuessani ja edelleen niihin kirjoihin, joita JR 35:n Suomen sodan aikaisista vaiheista ovat mukana olleet kirjoiksi kirjoittaneet, jouduin asiaa miettimään uudelleen. Totesin että niille, jotka asiasta todella ovat kiinnostuneita, on jo olemassa paljon hyvää materiaalia.

Tekemällä vain suoran kopioversion Niilon albumeista, toteutuisi alkuperäinen motiivi, kuvaston materiaali olisi muistuttamassa mahdollisimman monen Niilon jälkipolven kodissa niistä tapahtumista ja olosuhteista, joilla tämän maan itsenäisyyttä on puolustettu.

Yhdellä alkuperäisellä albumisarjalla tavoite ei toteudu enää muutaman sukupolven päässä.

Alkuperäinen, perimmäinen motiivini oli siis sama mitä Niilolla on ollut valokuva-albumeiden teossa, minkä hän kiteyttää osan V lopun tekstissä seuraavasti:

”TAVOITTEENI ON OLLUT, ETTÄ MYÖS NE SUKUPOLVET, JOTKA EIVÄT ITSE OLE NÄHNEET SOTAA, JA NE KATSOJAT, JOTKA EIVÄT TUNNE SOTILASKIELTÄ, VOISIVAT YMMÄRTÄÄ KUVATEKSTIEN JA KUVIEN SANOMAN”.

Lopulta päädyin kompromissiin, laadin kaksi eri versiota.

Tämän laajemman version ja toisen, suoran kopioversion. Tähän laajempaan versioon olen sijoittanut eri lähteistä valikoimiani tekstiotteita. Niillä olen halunnut tuoda selkeämmin esiin niitä henkisiä ja fyysisiä olosuhteita joissa eturintaman sotilaat todella elivät. Epätietoisuutta, kylmyyttä, nälkää ja niistä seuraavaa ikävää ja murhetta kotiväen pärjäämisestä. Puhumattakaan niistä henkisistä kokemuksista kun saman kylän kaveri tai paras kaveri kaatuu yön taisteluissa, joko vierelle tai joka vasta aamun valjetessa huomataan.

Joukkoon on lisätty myös jonkin verran yleissivistävää tietoa jatkosodasta.

Mukaan on otettu myös Niilon sotamuistoihin liittyvien esineiden ja arkistomateriaalien nykyinen sijoittuminen samoin kuin hänen muiden sotaa käsittelevien kirjojensakin. Lopussa on lyhyesti käsitelty sodan jälkeisiä tapahtumia siltä osin kun ne liittyvät sotaan tai veteraanitoimintaan.

Tämän osan alussa on sisällysluettelo, jossa on esitettynä kaikkien I-V osien lisätyt tekstit kootusti, osakohtaisten luetteloiden lisäksi. Kunkin lisätyn tekstin otsikon yhteydessä on viitenumero, osan V lopussa on viitetiedosto.

Uskon ettei tämä laajennettu versio mitenkään loukkaa alkuperäisen albumin laatijan tavoitteita. Päinvastoin, olen melko varma että johonkin tällaiseen muotoon Niilo olisi sotamuistonsa taltioinut, jos silloisessa tekovaiheessa olisi ollut käytettävissä laitteet joita tänä päivänä on.

Tämän laajennetun version lisätyö oli merkittävästi suurempi kuin varsinaisen alkuperäisten albumien kopioversioiden teko. Laajaan materiaalin tutustuessaan ja edelleen sen seulonnan yhteydessä sai laatijakin huomattavan määrän lisänäkemystä sodan vaiheista. Kaikkineen tämän toteuttamisesta jäi hyvä mieli, onnistumisen arvioikoon katsoja.

Loviisassa 2002

Risto Honkala