KUVASTON KATSOJALLE

Tämä kuvasto on kertomus Jalkaväkirykmentti 35:n (JR 35) vaiheista Suomen sodassa 1941-1944 sellaisena kuin mukana ollut nuo vaiheet koki ja hänen kameransa silmä ne näki. Kuvaajan näkökulma on ensimmäisessä osassa rykmentin valistusupseerin, sitten kolmessa seuraavassa osassa etulinjan pataljoonankomentajan ja viimeisessä osassa, Ihantalan vaiheessa, hän on rykmenttiupseerin eli esikuntapäällikön asemassa. Teos sisältää puolituhatta kuvaa jaoiteltuna viiteen niteeseen siten, että kukin niistä käsittää omaleimaisen kokonaisuuden rykmentin vaiheikkaasta taistelujen tiestä.

Ensimmäinen nide (Osa I) käsittää valmiusvaiheen ja sodan syttymisen ensikosketuksen Lahdessa, junakuljetuksen Pohjois-Karjalaan, pitkät marssit Päämajan reservinä Kaltimon asemalta Vieljärvelle. Rykmentti saa tulikasteensa ja ensimmäiset voittonsa Vieljärven viidakoissa. Tämä vaihe päättyy menestyksellisiin mottitaisteluihin Säämäjärven Kutismassa kesän kääntyessä syksyyn.

Toinen nide (Osa II) kertoo rykmentin kovasta korpisotavaiheesta, koukkamiesten kolmattasataa kilometriä pitkästä ja kolme kuukautta kestäneestä etenemisestä, vaihe vaiheelta taistellen, Säämäjärveltä Maluun Karhumäen pohjoispuolelle. Tämän taisteluvaiheen omalaatuisesta luonteesta ja latautuneista tunnelmista kertoo myös “Koukkamiesten laulu”, joka on otettu osan alkuun. Tässä laulussa rykmentin oma mies on pukenut sanoiksi ja säveliksi näiden taisteluvaiheiden voimakkaat elämykset.

Kolmas nide (Osa III) sisältää asemasota- ja lepovaiheiden kuvia Karhumäestä, Pindusista, Poventsasta ja Äänisen rannoilta rykmentin ollessa sananmukaisesti lukkona tällä tärkeällä suunnalla. Kuvat kertovat, että vierailijoita on käynyt runsaasti: marskin ja kenraalien lisäksi ministereitä ja diplomaatteja, viihdytyskiertueita ja kotiseudun lähetystöjä.

Neljännen niteen (Osa IV) kuvat ovat Vienan kanavalta, Karjalan Maaselästä ja Seesjärven pohjoispuolen erämaihin tehdyltä torjuntaretkeltä. Tämä vaihe päättyy yllättävästi pitkään marssiin tavoitteena murtunut Karjalan Kannas.

Viides nide (Osa V) käsittää sodan dramaattisen loppuvaiheen Ihantalassa Karjalan Kannaksella. Siellä rykmentti ratkaisevasti vaikuttaa vihollisen massahyökkäyksen pysäyttämiseen ja siten sotatoimien päättymiseen 4.9.1944 sekä rauhan aikaansaamiseen.

Kunkin osan alussa on karttapiirros rykmentin tiestä Kaltimon asemalta Vieljärven – Säämäjärven – Juustjärven – Mäntyselän kautta Karhumäkeen, Poventsaan ja Karjalan Maaselkään Seesjärven rannoille. toinen karttapiirros tai kartta esittää kunkin osan alussa ne taistelupaikat, joilta sen osan kuvat on otettu. Sanallista kerrontaa on niukasti. Kuvat puhukoon puolestaan.

Valokuvien alla olevat numerot tarkoittavat a.o. filmin numeroa tekijän sotakuvarekisterissä.

Honkarannassa Koskella T.l. kesäkuussa 1980

Niilo Honkala