• Esipuhe 3
 • 1 Kansakoululaitoksen syntyvaiheista 5
 • 2 Talolaan Kosken ensimmäinen kansakoulu 5
  • 2.1 Opetustoimet kansakoulun rinnalla 6
  • 2.2 Asetus kansakoulujen perustamisen edistämisestä 10
  • 2.3 Ensimmäinen koulupiirijako 10
 • 3 Hongiston koulun perustamisvaiheet 11
 • 4 Kansakoulu aloittaa toimintansa 12
  • 4.1 Opetuksen sisällöstä koulun aloittaessa 12
  • 4.2 Kansakoulun johtokunnista ja niiden tehtävistä 12
  • 4.3 Koulurakennuksesta ja -tarvikkeista 13
  • 4.4 Koulun ensimmäinen vuosikertomus 13
  • 4.5 Opetussuunnitelmista 14
  • 4.6 Varattomien lasten avustaminen 14
  • 4.7 Koulutyön järjestäminen 16
 • 5 Uuden koulurakennuksen synnystä 16
  • 5.1 Asioiden eteneminen kuntakokouksissa 16
  • 5.2 Hongiston koulun suunnitteluvaihe 20
 • 6 Hongiston koulun rakennusvaiheet 21
  • 6.1 Valmisteluvaihe 21
  • 6.2 Työselitys koulutalon päärakennusta varten 21
  • 6.3 Rakentaminen alkaa 23
  • 6.4 Koulu toimii vielä hetken Kallion talossa 24
 • 7 Uuden koulun aikaa 25
  • 7.1 Uuden koulun varustaminen 25
  • 7.2 Oppilaskirjastot 26
  • 7.3 Koulukeittolatoiminta käynnistyy 26
  • 7.4 Vaateavustuksista 28
  • 7.5 Koulun kunnostustoimia 28
  • 7.6 Koulun käyttö ulkopuolisiin tarkoituksiin 29
  • 7.7 Kansakoulun jatkokurssit 30
 • 8 Suomi itsenäistyy 31
 • 9 Alakoulun perustamisen aikaa 33
  • 9.1 Yleinen oppivelvollisuuslaki 33
  • 9.2 Hongiston koulun laajennusta suunnitellaan 34
  • 9.3 Alakoulu alkaa vuokrahuoneissa 34
  • 9.4 Alakoulun paikaksi lopulta Ryppylänmäki 37
  • 9.5 Opetusvälineistä ja juhlista 39
  • 9.6 Opintokerhotoiminta 40
 • 10 Koulutyö vakiintuu 41
  • 10.1 Pulakausi 41
  • 10.2 Johtokunnat jatkoivat 42
  • 10.3 Kansakouluntarkastajista ja koulutarkastuksista 44
  • 10.4 Jatko-opetuksesta 46
 • 11 Sota-ajan koulunkäyntiä 48
  • 11.1 Talvisota 48
  • 11.2 Jatkosodan aikaa 49
  • 11.3 Siirtolaisperheistä kannettiin huolta 52
 • 12 Jälleenrakennuksen aika 53
  • 12.1 Partiotoiminta 54
  • 12.2 Urheilutoiminta 54
  • 12.3 Pyhäkoulutyö 54
 • 13 Oppilasmäärät kasvavat, opettajat vaihtuvat 56
  • 13.1 Uusi keittola valmistuu 56
 • 14 1960-luku alkaa – koulu loppuu 57
  • 14.1 Koulu loppuu 60
  • 14.2 Koulu muuttuu vielä kansalaiskouluksi 61
  • 14.3 Koulu romuttamoksi ja alakoulu yksityisasunnoksi 62
  • 14.4 Koulurakennuksen uusi tuleminen 62
 • 15 Muistoja ja muistelmia koulun opettajista 63
 • 16 Rahan arvon muutokset 77
 • 17 Hongiston kouluun johtokunnan jäsenet 77
 • 18 Hongiston koulun ja sen alakoulun opettajat 78
 • 19 Työselitys koulutalon päärakennusta varten 79
 • 20 Urakkakontrahti Hongiston koulun rakentamisesta 83
 • 21 Hongiston kouluun liittyviä kuvia 87
 • 22 Kuvia vanhojen oppilaiden tapaamisesta koululla v. 2003 247
 • 23 Hongiston koulun oppilasluettelo ja viitteet luokkakuviin 250